Skip to main content

ทิพย์ประทาน น้ำแข็งหลอด จำกัด

“ใส สะอาด มาตรฐาน ปลอดภัย

บริษัท ทิพย์ประทานน้ำแข็งหลอด จำกัด

การผลิตน้ำแข็งทั้งหมดผ่านการรับรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข GMP ที่มีความน่าเชื่อถือสูงได้รับการรับรองจากทั่วโลกเรื่องการมีมาตรฐานที่ดีในเรื่องการควบคุมการผลิตอาหาร

อ่านต่อ

ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการ